Sale!

അപ്രതീക്ഷിതം Apratheekshitham

ഈ അസാധാരണ കഥകളിൽ യാഥാർത്ഥ്യവും മിഥ്യയും തമ്മിലുള്ള അതിർ വരമ്പുകൾ നേർത്തതാകുന്നു. അപ്രതീക്ഷിത നിമിഷങ്ങളിൽ ഉദ്വേഗവും ദുരൂഹതയും വായനക്കാരനെ ചൂഴുന്നു. ‘കഥ പറയുന്ന കഥ‘കളിലേക്കുള്ള മലയാള ചെറുകഥയുടെ മടക്കമാണ് ഈ സമാഹാരം.

മരിയ റോസ്

Download Catalog

230 210

97 in stock

This item: അപ്രതീക്ഷിതം Apratheekshitham
230 210
230 210
1 × Ikkare ഇക്കരെ

100 in stock

90 80

ഈ അസാധാരണ കഥകളിൽ യാഥാർത്ഥ്യവും മിഥ്യയും തമ്മിലുള്ള അതിർ വരമ്പുകൾ നേർത്തതാകുന്നു. അപ്രതീക്ഷിത നിമിഷങ്ങളിൽ ഉദ്വേഗവും ദുരൂഹതയും വായനക്കാരനെ ചൂഴുന്നു. ‘കഥ പറയുന്ന കഥ‘കളിലേക്കുള്ള മലയാള ചെറുകഥയുടെ മടക്കമാണ് ഈ സമാഹാരം.

മരിയ റോസ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അപ്രതീക്ഷിതം Apratheekshitham”

Your email address will not be published.