Sale!

ഡോ അലമേലു 9ബി Dr Alamelu 9B

സ്മാർട്ടാവേണ്ടത് കെട്ടിടച്ചുമരുകളല്ല, മനസ്സുകളാണെന്ന് നിരന്തരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒൻപതാംക്ലാസ്സുകാരി അലമേലുവിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പുസ്തകം കുഞ്ഞുമനസ്സുകളുടെ വലിയ ചിന്തകളാണ്…

Download Catalog

120 100

100 in stock

This item: ഡോ അലമേലു 9ബി Dr Alamelu 9B
120 100
120 100

സ്മാർട്ടാവേണ്ടത് കെട്ടിടച്ചുമരുകളല്ല, മനസ്സുകളാണെന്ന് നിരന്തരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒൻപതാംക്ലാസ്സുകാരി അലമേലുവിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പുസ്തകം കുഞ്ഞുമനസ്സുകളുടെ വലിയ ചിന്തകളാണ്…

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡോ അലമേലു 9ബി Dr Alamelu 9B”

Your email address will not be published.